M41 Help (Swedish)

stawen
sön, 09/02/2018 - 10:11
<!-- SpeedInvocie Help tex -->

ÖVERSIKT SPEEDINVOICE

Hur SpeedInvoice fungerar
Komma igång
När är SpeedInvoice inte lämpligt

FAKTUROR OCH OFFERTER

Skapa fakturor och offerter
Så här ändrar du fakturor och offerter
Kreditfakturor
Hur fungerar e-post
Moms och andra skatter
Bilagor

BETALNINGAR

Ändra betalningsinformationen på fakturan
Registrering av en betalning
Skicka ett kvitto
Skicka en betalningspåminnelse

KUNDER

Skapa en kund
Importera kunder
Ta bort kunder

ARTIKLAR

Kostpris för artiklar
Importera artiklar
Ta bort artiklar

FÖRSÄLJNINGS- OCH MOMSRAPPORTER

Försäljnings- och momsrapporter
Exportera data till Excel eller i CSV-format

INSTÄLLNINGAR OCH ABONNEMANG

Företagsinfo
Ändra terminologi för moms och företagsinformation
Företagsinställningar
Uppdatera data
Bakgrundsbild, logotyp och signatur
Ändring av faktura- eller offertlayout
Ändra nummerserien
Skapa ytterligare användare
Skapa mer än ett företag
Kostar SpeedInvoice något
Köp ett abonnemang
Avsluta ett abonnemang

FELSÖKNING

Jag behöver hjälp med mitt företagskod, användarnamn eller lösenord
Mina data är inkorrekt
Jag har tappat bort min telefon eller platta
Jag bytte kundinformation och inget hände
Jag har aktiverat eller stängd av moms, men det är fortfarande fel
Jag får inte faktura- eller offertnummer
Synkroniseringsproblem
Ändra numreringen av en faktura
Jag fakturanummer som saknas
Jag kan inte hitta en kopia av mitt skickade email
Min kund fick inte mitt email
Jag har bett om ett nytt lösenord men jag har inte fått något
Jag vill ha ändringar i faktura- eller offertlayouten
Felaktigt datumformat
Ändra betalningsinformationen på fakturan
Ändra företagskoden
Ingen anslutning till servern
Min logotyp är för liten eller stor
Jag behöver tre eller fyra decimaler
Leverantörer och lager
Säkerhet
Jag vill att ni ändrar SpeedInvoice

DATASKYDDSFÖRORDNINGEN

Översikt av dataskyddsförordningen
Dataåtkomst för dina kunder
Om en kund vill ha sin data borttagen


ÖVERSIKT SPEEDINVOICE

Hur fungerar SpeedInvoice?

Det finns två komponenter av SpeedInvoice, appen som är tillgänglig från Apples App Store eller Google Play och webbtjänsten.

Tillbaks till index

Hur kommer jag igång

Ladda hem SpeedInvoice från Google Play eller Apple App Store till din telefon eller surfplatta. När du startar appen för första gången trycker du på ”Skapa konto”, vilket konfigurerar SpeedInvoice för ditt företag. Du kan nå SpeedInvoice från din dator genom att logga in på www.speedinvoice2.net med hjälp av Explorer, Chrome, Safari, etc.

Tillbaks till index

När är SpeedInvoice inte lämpligt

SpeedInvoice är ett faktureringssystem, så det hanterar inte ditt lager.

En prenumeration till SpeedInvoice har begränsningar:
- upp till tio användare,
- högst 2000 fakturor och offerter på ett år,
- högst 2000 artiklar eller kunder.
Kontakta support@speedinvoice.net om du är över någon av dessa.

Tillbaks till index

FAKTUROR OCH OFFERTER

Skapa en faktura eller en offert

Fakturor och offerter fungerar på samma sätt. Öppna faktura- eller offertmenyn och tryck på "+" i appen. Om du inte har kunden inlagd så trycker du på "+", annars väljer du vilken kund du vill fakturera eller offerera.
-Du kan skapa en faktura genom att skriva en text och trycka på "Belopp att betala" för att sätta priset.
-Lägg till artiklar till fakturan genom att trycka på "Ny artikel" eller "+". Om du behöver skapa en ny artikel trycker du på "+" när du öppnat artikellistan.
-Du kan lägga till en text på fakturan för att förklara vad som levererades. Denna information kan vara högst 6 linjer om du använder artiklar på din faktura, annars har den inget maxvärde.
-Tryck på på datuminformationen för att justera fakturadatum eller förfallodatum,
- Ändra momshanteringen för fakturan (tryck på "Belopp att betala" om du gör detta i appen),
-Om du anger priset genom att trycka på "Belopp att betala" har du satt ett fastpris (om du vill sätta ett annat pris än summan av dina artiklar eller inte använder artiklar på fakturan)
-Om du vill kreditera en artikel anger du kvantiteten med en minus framför "-".
- Lägg till en bild eller en bilaga ( Du kan bara lägga till en bilaga genom att logga in på www.speedinvoice2.net).
- Lägg till artiklar genom att klicka på "+" i webbtjänsten eller genom att klicka på "+" eller "Ny artikel" i appen. När du lägger till en artikel kan du skriva en längre text för att klargöra vad som levererades för varje artikelrad.

Funktionerna kommer att finnas tillgängliga på skärmen som ikoner eller i menyn i appen. När du skapar en faktura har du en lista med funktioner:
-Förhandsgranska (klicka på utskriftsikonen i webbtjänsten),
-Skriv ut,
-E-post,
-Kopiera (du kan ändra kund, artiklar och prissättning),
-Ta bort (många gånger är det bättre att byta kund, varor etc. på din faktura då du får en ofullständig nummerserie om du tar bort den),
- I Android har du också en ”Dela”-funktion för att skicka din faktura med andra appar eller som ett SMS, du kan låta dina kunder kvittera på din telefonen och du kan göra "Anteckningar" (lägga till en anteckning i dokumentet och sätta in en påminnelse i din kalender).

Gör några fakturor för att få en känsla för hur SpeedInvoice fungerar. Du kan sen ta bort dessa fakturor. Du kan ändra fakturanummer på www.speedinvoice2.net under ”Inställningar”.

Tillbaks till index

Hur du ändrar fakturor och offerter

Det är lätt att ändra en faktura eller en offert i de flesta fall. Tryck på informationen du vill ändra. Om du vill ändra momsinställningarna tryck på beloppet överst på skärmen. Du kan inte ändra en faktura genom att ändra informationen för en kund eller en artikel, du måste ändra informationen på dokumentet.

Du kan ändra dina momsinställningar genom att gå till "Inställningar", "Företagsinställningar" och "Moms". Om du skapade en faktura eller en offert utan moms och du vill använda moms, så måste du raderar fakturan eller offerten och göra om den efter det att du aktiverat moms.

Tillbaks till index

Kreditfaktura

Om du vill kreditera en artikel anger du försäljningskvantiteten med ett minus framför "-".

Tillbaks till index

Hur e-post fungerar

När du skickar ett mail från din telefon eller dator är det inte din emailklient som skickar emailet, det skickas av vår server. Om en kund svarar på ett mail får du svaret. Om du vill få en kopia av alla e-postmeddelanden som skickas går du till "Inställningar", "Företagsinställningar", "E-post" och "Skicka mig kopior av alla fakturor som skickas via e-post" eller "Skicka mig kopior av alla offerter som skickas via e-post".

När du tittar i webbtjänsten finns datumet då dokumentet mailades i en kolumn. I appen har du ett litet blått kuvert i översikten.

Om du arbetar på en Android-telefon kan du också välja att "Dela". På så sätt kan du skicka fakturan eller offerten från din mailklient. Eventuella bilagor skickas inte. Det är bara faktura eller offerten som delas.

Om din kund säger att de inte har fått ett e-postmeddelande, kontrollera att e-postadressen är korrekt, att du inte har fått ett studsmeddelande och be dem kontrollera deras spamfilter.

Tillbaks till index

Moms och andra skatter

Du kan ändra dina momsinställningar genom att gå till "Inställningar", "Företagsinställningar" och "Moms". Om du skapade en faktura eller en offert utan moms och du vill använda moms, så måste du raderar fakturan eller offerten och göra om den efter det att du aktiverat moms.

Tillbaks till index

Bifogade filer

Du kan lägga till ett unikt dokument genom att klicka på "Bifoga bilder/filer" när du arbetar med din faktura eller offert i webbtjänsten, eller så kan du kan skapa en standardiserad bilaga som läggs till varje email när du skickar en faktura eller en offert (gå till "Inställningar" och "Standardbilagor ").

Tillbaks till index

BETALNINGAR

Ändra betalningsinformationen

Om du vill ändra betalningsinformationen på din faktura går du till "Inställningar", "Företagsinställningar", "Fakturor" och "Betalningsinformation faktura".

Tillbaks till index

Registrera betalningar

Du kan bara registrera en betalning mot en faktura, inte mot en offert eller en kund. Om du arbetar i webbtjänsten klickar du på "+" längst ner på skärmen. När du är i appen öppnar du fakturan och väljer "Betalningar".
Tillbaks till index

Skicka ett kvitto

När du har registrerat en betalning för en faktura kan du skicka ett kvitto genom att välja "Skriv ut" eller "E-post" och sedan "Kvitto".

Tillbaks till index

Skicka en betalningspåminnelse

Du kan skicka en påminnelse genom att välja "Skriv ut" eller "E-post" och sedan "Fakturapåminnelse". För att skicka en sammanställning över öppna fakturor går du till "Kunder" och väljer "Statement".

Tillbaks till index

KUNDER

Skapa en kund

Den enda obligatoriska informationen är kundnamnet. Om du vill lägga till information som inte ingår i vår kundinformation, använd "Ytterligare information" för att lägga till vad du behöver.

Tillbaks till index

Importera kunder

1. Logga in på www.speedinvoice2.net från en dator
2. Gå till "Kunder" och "Exportera kunder" och exportera minst en kund till Excel. Om du inte har någon skapar du en manuellt
3. Lägg till nya kunder i kalkylbladet. Det enda obligatoriska fältet är namnet.
4. För att importera, gå till "Kunder" och "Importera kunder".

För att importera kund med kundnummer:
1. Logga in på www.speedinvoice2.net från en dator
2. Gå till "Inställningar" och "Nummerserie" där du sätter nästa nummer till ditt nuvarande lägsta kundnummer.
3. Gå till "Kunder" och "Skapa kund" och skapa kunden med lägsta kundnummer.
4. Gå till "Kunder" och "Exportera kunder" och exportera kunderna till Excel.
5. Lägg till dina kunder i kalkylbladet.
6. Gå sedan till "Kunder" och "Importera kunder".

Tillbaks till index

Ta bort en kund

Om du vill ta bort en kund går du till www.speedinvoice2.net från en dator eller platta (texten är för liten på en telefon). Du kan inte radera en kund om de har offerter eller fakturor registrerade.

Från appen kan du inaktivera en kund men inte radera den. När en kund är inaktiverad visas de inte i kundlistan när du skapar en offert eller en faktura.

Tillbaks till index

ARTIKLAR

Kostpris för en artikel

Du kan ange kostpriset för en artikel när du skapar den. Kostpriset används för att beräkna lönsamheten.

Tillbaks till index

Importera Artiklar

1. Logga in på www.speedinvoice2.net från en dator
2. Gå till "Artiklar" och "Exportera artiklar" och exportera minst en artikel till Excel. Om du inte har någon skapar du en manuellt
3. Lägg till nya artiklar i kalkylbladet. Det enda obligatoriska fältet är namnet.
4. För att importera, gå till "Artiklar" och "Importera artiklar".

Tillbaks till index

Ta bort en artikel

Om du vill ta bort en artikel går du till www.speedinvoice2.net från en dator eller platta (texten är för liten på en telefon). Du kan inte radera en artikel om den är registrerad på offerter eller fakturor.

Från appen kan du inaktivera en artikel men inte radera den. När en artikel är inaktiverad visas den inte i artikellistan när du skapar en offert eller en faktura.

Tillbaks till index

FÖRSÄLJNINGS- OCH MOMSRAPPORTER

Skapa en försäljnings- och momsrapport

SpeedInvoice har ett antal rapporter som du kan komma åt från webbtjänsten eller en Android-enhet.

Tillbaks till index

Exportera data till Excel eller i CSV-format

Du kan exportera fakturor, offerter, kunder, artiklar och försäljningsenheter om du loggar in på www.speedinvoice2.net från en dator.

Tillbaks till index

INSTÄLLNINGAR OCH ABONNEMANG

Företagsinformation

Du har information om ditt företag under "Inställningar" och "Företagsinformation". Om du vill lägga till information som inte ingår i vår kundinformation, använd "Ytterligare information" för att lägga till vad du behöver.

Tillbaks till index

Ändra terminologi för moms och företagsinformation

Om termen som vi kallar moms är inkorrekt, gå till "Inställningar" och "Momssatser" och ändra namnen och värdena så att de är korrekta. Om du kallar momsregistreringsnummer eller organisationsnummer något annat, skriv inget i dessa fält. Istället lägger du till det korrekta namnet och ditt registreringsnummer i fältet "Ytterligare information" på sidan "Företagsinformation".

Tillbaks till index

Företagsinställningar

I företagsinställningar kontrollerar du funktioner i appen. Pröva gärna att göra förändringar, du kan alltid återställa dem.

Tillbaks till index

Uppdatera data

"Uppdatera data" flyttar en kopia av den data som finns lagrad i webbtjänsten till din telefon. Använd inte den här funktionen om du inte behöver den, eftersom du kommer att förlora information som inte sparats. Du använder den när:
-Du har köpt en prenumeration, men appen ber dig fortfarande att köpa en (vänta fem minuter först).
-Din data är korrupta på din telefon eller surfplatta.
-Du har ett synkroniseringsproblem som du inte kan fixa.

Tillbaks till index

Dokumentbakgrund, logotyp och underskrift

Du kan logga in på www.speedinvoice2.net och välja en bakgrundsbild för dina fakturor och offerter, lägga till en logotyp och ladda upp din underskrift så att den skrivs ut på dina dokument.

Tillbaks till index

Ändra layouten för faktura- eller offertdokument

Du kan styra en del av dokumentlayouten från "Inställningar" och "Företagsinställningar". Om du behöver andra mindre ändringar kontakta support@speedinvoice.net. Kostnaden börjar på 800 kronor för en kundanpassad layout.

Tillbaks till index

Ändra nummerserien

Logga in på www.speedinvoice2.net för att ändra nummerserierna för fakturor, offerter och kunder. Gå till "Inställningar" och "Nummerserie". Om du vill att den ska börja från 1 raderar du de fakturor du har gjort.

Tillbaks till index

Skapa ytterligare användare

Du kan skapa ytterligare användare i SpeedInvoice. När du skapar en användare ger du dem en av tre roller:
Administratör - den här användaren har tillgång till allt i SpeedInvoice
Användare - den här användaren kan inte ändra några inställningar men kan annars göra allt
Läs - den här användaren kan bara se information i SpeedInvoice, men kan inte skapa eller ändra något

Tillbaks till index

Skapa mer än ett företag

Du kan skapa så många företag som du behöver genom att klicka på "Skapa konto" på inloggningssidan i appen. Du får 30% rabatt på efterföljande företag om du köper en årsprenumeration och betalar med PayPal genom att kontakta support@speedinvoice.net.
Tillbaks till index

Vad kostar SpeedInvoice?

Du behöver inte köpa ett abonnemang bara för att du testar SpeedInvoice. Om du vill fortsätta använda SpeedInvoice när din testperiod har löpt ut så måste du köpa ett abonnemang. Om inte, kommer ditt företag att automatiskt raderas efter en tid.

Tillbaks till index

Att köpa ett abonnemang

Du får det bästa priset för en månadsvis eller årlig prenumeration genom att logga in på www.speedinvoice2.net/subscription/purchase från en dator eller en läsplatta (texten är för liten från en telefon). Om du köper ett årsabonnemang sparar du 50% jämfört med att köpa ett månadsabonnemang.

Du behöver ett kredit- eller betalkort för att köpa en prenumeration. Om du inte har ett kan du köpa ett kontantkort (sök på nätet).

Du kan också köpa en årlig prenumeration med PayPal. Skicka e-postadressen du registrerade med PayPal till support@speedinvoice.net och be om en faktura. Du kan skapa ett PayPal-konto gratis här www.paypal.com .

Google och Apple säljer månatliga prenumerationer genom app köp, men det är dyrare. Observera att de inte accepterar presentkort som betalning för abonnemang.

Tyvärr kan du inte betala för ett abonnemang på något annat vis än ovanstående då vår abonnemangshantering är automatiserad.

Tillbaks till index

Säga upp en prenumeration

Kontrollera först var du köpt din prenumeration genom att logga in på www.speedinvoice2.net/subscription/showCurrent. Om du köpte den från Google eller Apple söker du efter "Avsluta prenumeration Google Play" eller "Avsluta prenumeration Apple" på nätet. Om du köpt det från oss, avbryter du abonnemanget genom att logga in här: www.speedinvoice2.net/subscription/cancel.

Tillbaks till index

FELSÖKNING

Jag behöver hjälp med min företagskod, användarnamn eller lösenord

Välj "Tryck här för hjälp med inloggning" på inloggningsskärmen i appen

Företagskoden skickas till företagets e-postadress. Användarnamn och lösenord skickas till den e-postadress som är registrerad hos användaren, vilken kan skilja sig från företagets e-postadress.

Tillbaks till index

Min data är felaktig eller borta

Om du inte får några faktura eller offertnummer på telefonen kan du ha en dålig internetuppkoppling. Kontrollera din internetuppkoppling.

Om du har ett synkroniseringsproblem, titta längst ned på menyn och åtgärda det identifierade problemet. Om du inte kan lösa problemet trycker du på "Uppdatera data". "Uppdatera data" flyttar en kopia av den data som finns lagrad i webbtjänsten till din telefon. Eventuella onumrerade fakturor eller offerter kommer du att förlora.

Tillbaks till index

Jag har tappat bort min telefon eller surfplatta

Ladda hem appen och logga in. Innan du skaffat en ny telefon kan du fortsätta att arbeta genom att logga in på www.speedinvoice2.net.

Tillbaks till index

Jag bytte kundinformation och inget hände

Du kan inte ändra en faktura genom att ändra en uppgift i kund- eller artikelregistret, du behöver ändra informationen på fakturan.

Tillbaks till index

Jag har aktiverat eller avaktiverat moms, men det är fortfarande fel

Du kan ändra dina momsinställningar genom att gå till "Inställningar", "Företagsinställningar" och "Moms". Om du skapade en faktura eller en offert utan moms och du vill använda moms, så måste du raderar fakturan eller offerten och göra om den efter det att du aktiverat moms.

Tillbaks till index

Jag får inte faktura- eller offertnummer

Om du inte får några faktura- eller offertnummer på telefonen så kan du ha en dålig internetuppkoppling. Vänligen kontrollera din internetuppkoppling.

Om du har ett synkroniseringsproblem så tittar du längst ned i menyn på telefonen eller surfplattan och åtgärdar problemet som har identifierats.

Om du inte kan lösa problemet trycker du på "Uppdatera data". "Uppdatera data" flyttar en kopia av den data som finns lagrad i webbtjänsten till din telefon. Eventuella onumrerade fakturor eller offerter kommer du att förlora, så du får skapa dem igen.
Tillbaks till index

Synkroniseringsfel

Om du har ett synkroniseringsfel så tittar du längst ned i menyn på telefonen eller surfplattan och åtgärdar problemet som har identifierats.

Om du inte kan åtgärda problemet trycker du på " Uppdatera data ". "Uppdatera data" flyttar en kopia av den data som finns lagrad i webbtjänsten till din telefon. Eventuella onumrerade fakturor eller offerter kommer du att förlora, så du får skapa dem igen.

Tillbaks till index

Omnumrera en faktura

Du kan inte omnumrera en faktura, men vi kan omnumrera en faktura åt dig. Kostnaden är 400 kronor.

Tillbaks till index

Jag har fakturanummer som saknas

Om du tar bort fakturor kommer du få hål i din fakturanummerserie. Du kan inte omnumrera en faktura, men vi kan omnumrera en faktura åt dig. Kostnaden är 400 kronor.

Tillbaks till index

Jag kan inte hitta en kopia av mitt skickade email

När du skickar ett mail från din telefon eller dator är det inte din emailklient som skickar emailet, det skickas av vår server. Om en kund svarar på ett mail får du svaret. Om du vill få en kopia av alla e-postmeddelanden som skickas går du till "Inställningar", "Företagsinställningar", "E-post" och "Skicka mig kopior av alla fakturor som skickas via e-post" eller "Skicka mig kopior av alla offerter som skickas via e-post".

När du tittar i webbtjänsten finns datumet då dokumentet mailades i en kolumn. I appen har du ett litet blått kuvert i översikten.

Om du arbetar på en Android-telefon kan du också välja att "Dela". På så sätt kan du skicka fakturan eller offerten från din mailklient. Eventuella bilagor skickas inte. Det är bara faktura eller offerten som delas.

Om din kund säger att de inte har fått ett e-postmeddelande, kontrollera att e-postadressen är korrekt, att du inte har fått ett studsmeddelande och be dem kontrollera deras spamfilter.

Tillbaks till index

Min kund fick inte mitt email

Om din kund säger att de inte har fått ett e-postmeddelande, kontrollera att e-postadressen är korrekt, att du inte har fått ett studsmeddelande och be dem kontrollera deras spamfilter.

Tillbaks till index

Jag har bett om ett nytt lösenord men jag har inte fått något

Det nya lösenordet skickas till den e-postadress som är registrerad för användaren som begärde det nya lösenordet. Om du har registrerat en felaktig e-postadress skriv till support@speedinvoice.net.

Tillbaks till index

Jag vill ändra layouten i faktura- eller offertdokumentet

Du kan styra en del av dokumentlayouten från "Inställningar" och "Företagsinställningar". Om du behöver andra mindre ändringar kontakta support@speedinvoice.net. Kostnaden börjar på 800 kronor för en kundanpassad layout.

Tillbaks till index

Felaktigt datumformat

Datumformatet styrs av det språk du använder. För att ändra ditt språk, gå till "Inställningar" och "Företagsinformation".

Tillbaks till index

Ändra betalningsinformationen

Om du vill ändra betalningsinformationen på din faktura går du till "Inställningar", "Företagsinställningar", "Fakturor" och "Betalningsinformation faktura".

Tillbaks till index

Ändra företagskoden

Det finns inget sätt att ändra företagskoden när du har skapat ditt företag. Koden är inte synlig för dina kunder.

Tillbaks till index

Ingen anslutning till webbtjänsten

Om du får det här felmeddelandet när du arbetar i appen innebär det normalt att din internetanslutning är för dålig för att stödja trafiken till webbtjänsten. Du kan kontrollera om servern är tillgänglig genom att logga in på www.speedinvoice2.net.

Tillbaks till index

Min logotyp är för liten eller stor

Din logotyp kan vara högst 92 mm bred och 42 mm hög. Du kan justera storleken inom detta område genom att förminska eller förstora den vita yta som är runt din logotyp innan du laddar upp den.

Tillbaks till index

Jag behöver tre eller fyra decimaler

SpeedInvoice stöder bara två decimaler.

Tillbaks till index

Leverantörer och varulager

SpeedInvoice hanterar inte leverantörer eller lager.
0 Om du vill skapa inköpsordrar kan du skapa ett nytt SpeedInvoiceföretag och registrera dina leverantörer under kunder och byta namn på faktura eller offert dokumentet till "Inköpsorder".

Om du vill ha en rapport på din försäljning kan du köra en artikelrapport.

Tillbaks till index

Säkerhet

Om du loggar in på www.speedinvoice2.net ser du ett litet hänglås där webbadressen är. Det gröna hänglåset indikerar att en webbanslutning är säker.

Våra servrar finns hos Amazon. Du kan läsa mer om Amazon AWS-säkerhet här .

Du kan läsa mer om Apples säkerhet här och Googles säkerhet här .

Tillbaks till index

Jag vill ha ändringar gjorda i SpeedInvoice

Vi värdesätter feedback från våra kunder, men vi kommer inte att lägga till lagerhantering eller artikelkategorier i SpeedInvoice. Du kan skriva till oss på support@speedinvoice.net

Tillbaks till index

DATASKYDDSFÖRORDNINGEN

Översikt över GDPR

Dataskyddsförordningen, eller GDPR, är en lag inom EU som skall skydda EU invånares personlig information som är datalagrad. Om ett dataintrång sker måste de kunder vilka har utsatts för en personuppgiftsincident informeras inom 72 timmar. Datainspektionen skall också informeras.

Tillbaks till index

Dataåtkomst för dina kunder

Organisationer måste förse kunder med uppgifter om deras personuppgifter på begäran. I SpeedInvoice kan du ge din kund ett register över deras data genom att göra en export från www.speedinvoice2.net av deras offerter, fakturor och kunduppgifter.

Tillbaks till index

Om en kund vill ha sin data borttagen

Du kan ta bort offerter som du har gjort för en kund, men fakturorna måste behållas i enlighet med bokföringslagen i minst sju år.

Tillbaks till index